Privat socialrådgiver Nordjylland


Bor du i Nordjylland og har en sag i kommunen, hvor du oplever at samarbejdet går skævt eller hvor du har brug for at forstå dine rettigheder, så kan det være at du skal overveje en privat socialrådgiver. Jeg har hjulpet familier, som privat socialrådgiver i Nordjylland og har derved kendskab til nogle af kommunernes serviceniveau og tilbud. Mit speciale ligger inden for børn og vokse med autisme og eller ADHD. Jeg har særligt erfaring med servicelovens bestemmelser, men er også opdateret på beskæftigelseslovgivningen. Jeg tilbyder en række ydelser som privat socialrådgiver. Du kan læse om mine tidligere sager her

FÅ HJÆLP TIL
    • Få et overblik i din sag
    • Forventningsafstemning
    • Råd og vejledning
    • Stil de rette spørgsmål til din sagsbehandler

Få en gratis uforpligtende forsamtale

SOCIALRÅDGIVER
Marie Friis Hölck


Telefon: 54 33 90 54
Mail: marie@spektrumcare.dk

Privat socialrådgivning

Som privat socialrådgiver er min fornemmeste opgave at være bindeled mellem dig kommunen.
Jeg hjælper med at oversætte det svære kommunesprog og jeg sikrer at din retssikkerhed
overholdes. Ligeledes gør jeg dig opmærksom på hvilke muligheder og tilbud der er kommunen.
Dette da min erfaring at kommunen ikke altid får vejledt om hvad der er af muligheder. Jeg kan
som privat socialrådgiver hjælpe dig hen til det slutresultat du ønsker. Det er dog væsentligt at
understrege at jeg som privat socialrådgiver ikke har nogen bemyndigelse som kommunen har. Jeg
kan derfor give råd og vejledning. 

Bisidder

Som privat socialrådgiver består største delen af mit arbejde af at sidde med som bisidder til
møder. Det er typisk møder med kommunen, men det er også til møder med lægen eller
psykiatrien hvor jeg er bisidder. Dem jeg har hjulpet, fortæller at det giver en tryghed at have mig
med til møder. De føler sig bedre hørt og forstået efter et møde. Det tror jeg er fordi, at jeg har
mulighed for at forberede dig inden mødet, støtte dig under mødet og tage en snak med dig efter
mødet. Jeg trækker gerne de vigtigste pointer ud fra et møde og skriver altid ned til møderne
således at du får et referat. 

Partsrepræsentant

Der kommer som regel mange henvendelser fra kommunen både digitalt og telefonisk. Det kan
være svært at overskue at have denne form for kommunikation og svært at forholde sig til datoer,
krav og forventninger. Derfor tilbyder jeg at være partsrepræsentant for dig eller din familie. En
partsrepræsentation laves jf. forvaltningslovens § 8 og kan til en hver tid trækkes tilbage. Jeg har
god erfaring med at være partsrepræsentant i en periode hvorefter at familien eller personen selv
overtager sagen igen. Dette da der i nogle perioder er mere pres på i en sag end andre.
Partsrepræsentationen gør også at jeg kan deltage i møder uden dig, dog kan der være nogle typer
af møder hvor det rent lovgivningsmæssigt ikke er muligt at lade sig repræsentere. 

Uvildig rådgivning

Som fagspecialist inden for socialrådgivning tilbyder jeg uvildig rådgivning. Det kan jeg fordi jeg er
privat socialrådgiver, og har til formål at sikre dine rettigheder overholdes. Kommunerne er
underlagt et politisk bestemt serviceniveau og det kan derfor følelse som at kommunen handler
ud fra egne interesser. Derfor kan det være givtigt for dig at få en uvildig rådgivning af din sag fra
en privat socialrådgiver. 

Privat socialrådgiver pris

Jeg arbejder ikke ud fra en bindende kontrakt, men jeg giver et skøn på hvor meget tid jeg
forventer at bruge på opgaven. Det er til hver en tid muligt at opsige samarbejdet med mig. Jeg
arbejder ud fra en åben dialog om hvor meget/hvor lidt du ønsker min hjælp og til hvad. Min
timepris er på 995 kr. Jeg sender løbende fakturaer efter endt arbejde.
Kontakt mig