Privat socialrådgiver Århus

Hvis du står med en kompliceret sag eller har brug for en ekstra vurdering af din sag kan jeg
hjælpe dig. Jeg tilbyder en lang række ydelser som privat socialrådgiver i Århus. Mit speciale som privat socialrådgiver er børn, unge og voksne med autisme og eller ADHD. Lovgivningen er dog ens uanset diagnose, så skulle du have en anden diagnose vil jeg også kunne hjælpe dig med din sag. Du kan læse om mine tidligere sager her.

FÅ HJÆLP TIL
    • Få et overblik i din sag
    • Forventningsafstemning
    • Råd og vejledning
    • Stil de rette spørgsmål til din sagsbehandler

Få en gratis uforpligtende forsamtale

SOCIALRÅDGIVER
Marie Friis Hölck


Telefon: 54 33 90 54
Mail: marie@spektrumcare.dk

Privat socialrådgiver

Det kan være udfordrende at forstå det kommunale system og sproget som bruges. Derfor kan en
privat socialrådgiver bruges, som bindeled mellem kommunen og dig. Jeg kan, som privat
socialrådgiver, hjælpe dig med at forstå din sag og hjælpe dig hen til det slutresultat du ønsker.
Privat socialrådgivning har ikke bemyndigelse som kommunen har, det vil sige at jeg har ingen
beslutningskompetence, men jeg kan komme med råd og vejledning. Jeg vægter et godt
samarbejde med kommunen, men vil også sikre at din retssikkerhed opfyldes. Jeg oplever, at
kommunen ikke altid får vejledt om hvilke muligheder der findes inden for de forskellige
lovområder. Derfor vægter jeg højt i mine samtaler at fortælle om, hvilke muligheder kommunen
kan tilbyde.

Bisidder

Har du et møde med kommunen, sygehuset eller psykiatrien kan du bruge mig som bisidder. Min
erfaring er, at det giver en tryghed at have en fagperson med til møde. Jeg kan som bisidder
forberede dig på mødet du skal have, støtte dig under mødet og evaluere med dig efter mødet. På
den måde kan du sikre dig, at du får sagt det du vil til mødet. 

Partsrepræsentant

Der kan komme mange henvendelser fra kommunen via e-boks og telefon, som du skal forholde
dig til. Både som forældre til et barn med udfordringer, men også som voksen med udfordringer.
Partsrepræsentation er en mulighed når du ikke længere har overskud til at modtage breve, svare
på telefonopkald, deltage i møder med kommunen m.m. Jeg gode erfaringer med at være
partsrepræsentant i for familier og voksne, som ikke kan overskue at kommunikere med
kommunen. En partsrepræsentation laves jf. forvaltningslovens § 8 via en blanket og kan til enhver
tid trækkes tilbage, når der fx er ro på en sag eller når overskuddet er tilbage. 

Uvildig rådgivning

Hvis samarbejdet med kommunen er gået skævt eller hvis mavefornemmelsen ikke er god, kan det
være givtigt at få uvildig rådgivning fra en fagspecialist. Min rådgivning er med fokus på
retssikkerhed og lovgivning og er derfor upåvirket af egne interesser. Min erfaring er at med en
sag kommunen kan der komme en følelse af at kommunen handler ud fra egene interesser og
derved er påvirket af kommunens holdninger og meninger. Derfor kan det være en hjælp at få min
rådgivning, som udelukkende er baseret på lovgivning. 

Privat socialrådgiver pris

Det kan være en god investering af betale sig for hjælp af en privat socialrådgiver. Jeg giver altid et
skøn på hvad min hjælp kommer til at koste. Jeg arbejder ud fra en åben dialog om, hvad du
ønsker hjælp til samt hvad jeg vurderer at jeg kan hjælpe med. Jeg arbejder ud fra en timepris på
995 kr. og sender løbende faktura i takt med at arbejdet bliver lavet og afsluttet. I nogle perioder
bruges min hjælp mere end i andre. 
Kontakt mig